6 månaders masteryprogram

i idégenerering

bemästra din egen idéprocess, lär dig att generera bra idéer och förstå kundernas beteende så att dina idéer säljer

Ett komplett mastery program i som kombinerar resurser online och LIVE coaching och mentoring.

Investera 6 månader och jag lär dig det du behöver kunna om idéer: var du hittar dem, hur du ska skapa det som kunderna vill ha, vad som krävs av dig som innovatör och vad det är som gör att kunderna köper. 

för att lära dig idégenerera måste du förstå psykologin bakom idéerna

När jag frågar människor vad de tycker att "idégenerering" är, så kommer ofta en bild av en människa som plötsligt får en aha-upplevelse nästan ur ingenstans, när hon minst anar det. Eller den klassiska brainstormingen som ska mynna ut i nya idéer. I själva verket är idégenerering mycket mer än så här - och, om jag ska vara helt ärlig... mycket mindre exotisk och mystisk än vad den allmänna uppgiften ger den cred för. Jag brukar använda uttrycket "en systematisk process för att komma på en ny och nyttilg lösning på ett problem eller en önskan".  


Men det räcker inte där. Enligt min mening vilar idégenerering på tre ben: idéskaparen och dess mindset och processer, kvaliteten på själva idén och det beteende som idén antingen reagerar mot eller skapar. Jag kallar det för idépsykologiloopen - och anser att alla tre delar behövs för att idéerna ska bli optimala. 

jag har kopplat ihop de olika delarna av idégenereringen till en helt ny nisch (vi kommer prata mycket om IDÉPSYKOLOGI) vars syfte är att komplettera en individs redan existerande kunskaper inom sälj, marknadsföring och innovation med de specifika färdigheterna inom: 


1.  förståelse av den egna idégenereringsprocessen

2. idégenerering för ett existerande eller önskat kundbeteende


det här ingår i masteryprogrammet:

BIBIK ACADEMY - DEN NYA TYPEN AV ONLINEKURS

Du får tillgång till hela bibik academy konceptet, alltså både videobiblioteket och den skräddarsydda planen för inlärning. All info om bibik academy hittar du här.

18 TIMMAR AV LIVE IDÉCOACHING

Coachingen är skräddarsydd för dig och ditt team och syftar till att lösa de specifika problem som finns i samband med idéskapande. Halv/heldagar på plats, upp till 3 h online. 

EN PLAN UTFORMAD EFTER ERA BEHOV

Beroende på vad ni behöver, utformar vi en arbetsmodell som funkar. Kanske vill ni att en del av jobbet är "done for you" medan en annan är "done with you". Det fixar vi!

Jag har arbetat med Magdalena vid ett antal tillfällen och hon är en lysande entreprenör med en unik passion för affärer. Hon är nyfiken, rolig att arbeta med och ligger alltid steget före med sina smarta idéer. Jag beundrar att hon har modet att omsätta dem i handling. Magdalena har ett unikt tankesätt och jag skulle vara glad och stolt över att arbeta med henne i alla projekt.

Per Frykman
Founder of Reputation Mastery™

vem bör gå masteryprogrammet?

HEAD OF INNOVATION

den som är ansvarig för företagets innovativa process och/eller som leder det praktiska innivationsarbetet på företaget och som kan nyttja kunskapen vidare

HEAD OF MARKETING

eller någon annan ur marknadsavdelningen som har ansvar för kampanjdesignen och kommunikationen för att få ut idén på marknaden

DET LILLA INNOVATIVA TEAMET

egentligen är programmet tänkt att vara individuellt men jag vet att två huvuden tänker bättre än ett, så jag bjuder på upp till 3 deltagare per licens

DEN SOM BÄR ALLA HATTAR

soloföretagaren som behöver kunna allt om att skapa idéer, göra dem till lönsamma tjänster/produkter  och att få ut dem på marknaden

vad får man rent faktiskt lära sig?

1.


att optimera sin egna kreativa tankeprocess för att dels kunna generera idéerna på egen hand, men även för att kunna leda idéarbetet tillsammans med andra

2.


att hantera frågor, problem och hinder kring idége-nerering och att identifiera och lösa det som inte fungerar kring idéarbetet 

3.


att förstå exakt vad man behöver kunna om målgruppens beteende för att skapa tjänster eller produkter som de inte bara behöver utan även vill ha

magdalena bibik

idéstrateg 

LLM och MBE från Lunds Universitet med erfarenhet av marknadsföring, försäljning, innovation och utbildning. Magadalena har drivit egna företag sedan 2009. Hon har utbildat i entreprenörskap och idégenerering sedan 2016, bland annat på Axelsons Institute - och givetvis i egen regi. Tack vare sin nyfikenhet för psykologin bakom idégenerering har hon gått från multidisciplinär till supernischad och utvecklar nu ett eget genre inom professionellt idéskapande. 

praktiska detaljer

börja när du vill


tanken med programmet är att det ska ta 6 månader. det är inget som är hugget i sten - ibland kan det gå fortare, ibland behövs mer tid.

för en individ. eller upp till 3


det kan hända att några personer gör samma jobb på företaget, eller att hela teamet består av upp till 3 personer - då är det ok att ni använder samma licens. för team om fler än 3, begär gärna offert.

kostnad: 60 000:- exkl moms


det finns en möjlighet att delbetala programmet på 3 eller 6 delbetalningar.

Många coacher intar gärna expertrollen och trots att Magdalena gav mig expertråd, agerade hon också som ett bollplank till mig hela tiden och bollade mina idéer fram och tillbaka tills de landade helt rätt.


Inget slår känslan när man uppnår ett mål som man inte trodde att man skulle uppnå. Magdalena kortade ner min måsträcka från 1-2 år till 3-4 månader!


Bianca Kravitz, coachingklient

en närmare titt på bibik academy

en skräddarsydd utbildningsplan


vi jobbar utifrån dina behov och önskemål och kopplar ihop din utbildningsplan med det du önskar att få ut av mastery

du får tillgång till materialet i 1 år


även om du är klar med masteryprogrammet så får du tillgång till hela bibik academy i ett år

kontinuerlig inlärning


då delar av materialet byts ut varje månad, kan du fortsätta forkovra dig i idégenerering långt efter mastery. här får du en möjlighet att både hålla dina kunskaper levande och ta dem till nästa nivå.

vi tar onlinekurser till nästa nivå

frågor? funderingar? låt oss höras!


om du är nyfiken på programmet, men har frågor och funderingar som du vill att jag svarar på först, maila mig gärna på  magdalena@bibik.co eller boka en 20 minuters Zoom (jag kallar dem för "virtual popcorn") så ska jag förhoppningsvis ge dig alla de svar du söker.